Droog in de natuur? Geen vuur!

Op dit moment is er een verhoogde kans op natuurbrand. Het is al langere tijd erg droog en de temperaturen zijn hoog. Eén vonkje en droge struiken of gras kunnen in brand vliegen. Let daarom extra op en probeer ook zelf brand te voorkomen!

In Zeeland hebben we veel natuurgebieden met duinen, bos, heide en gras. De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. In het voorjaar en in de zomer neemt de kans op een natuurbrand toe. Natuurbranden kunnen onvoorspelbaar zijn, zich snel verspreiden en op verschillende plekken opduiken. Dat maakt een natuurbrand lastig te bestrijden. Behalve dat er mooie natuur verloren gaat, vormt een brand ook een bedreiging voor dieren in de natuur. Het grootste gevaar voor de mens is dat je door het vuur verrast wordt, ingesloten raakt en niet meer weg kan.

Lees verder op: Natuurbrand Natuurbrand | Zeeland Zeelandveilig